Satın Alma Kuralları

Satın Alma Kuralları

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 
1.KONU

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu, SATICI Emir Okumuş'un web sitesi https://harmonioptik.com üzerinden SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptığı, sitede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder:

 

a)           Aşağıdaki hususların detaylarını okuyup ön bilgi sahibi olduğunu,

 

•             Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel niteliklerinin, KDV dahil satış fiyatının sitede yer aldığını bildiğinin,

 

•             ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bu ücretin, SATICI’nın sipariş verilebilmesi için toplam minimum alışveriş tutarı belirleyebileceğinin, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa teslimat/nakliye ücretini, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğinin,

 

•             SATICI'nın taahhütlerinin geçerlilik süresinin, ödeme şeklinin, sipariş verilmesi ve iptal şartlarının, ürünlerin tesliminin ve ilgili sürelerin, teslimde sipariş uygunluğunun ve ürün kontrolünün yapılması gerektiğinin, ayıplı ürün olması halinde kullanabileceği haklarının, ürünlerin niteliği sebebiyle cayma hakkına sahip olmadığının,

 

•             ALICI'nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI'nın iletişim bilgilerinin, müşteri ilişkileri aracılığıyla yapılmayan bildirimlerin değerlendirmeye alınmayacağının, şikayet ve itirazlar konusunda ve uyuşmazlık halinde yetkili makamın ve bu hususlarda bilgilendirildiğine dair elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini,

 

b)           Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu Ön bilgilendirme Formunun ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerektiğini, bunların e-posta yoluyla ALICI’ya gönderileceğinin ve SATICI tarafından yasal düzenleme doğrultusunda 3 yıl süreyle saklanacağının ancak, ALICI’ya e-posta yoluyla gönderilen ve böylece ALICI’nın süresiz olarak erişimine sunulan belgeler bakımından, SATICI’nın bu belgeleri ALICI’nın talebi halinde yeniden temin etmek zorunda olmadığının, belgelerin yalnızca yasal süreçlerde kullanılmak veya resmi makamlarca talep halinde kullanılmak üzere saklandığının bildirildiğini.

 

 

 

 

 

 

 

2. TARAF BİLGİLERİ

 

2.1. SATICI BİLGİLERİ

 

ADI/UNVANI: EMİR OKUMUŞ
ADRES: YILDIRIM MAH. KURTULUS CAD. NO: 147 C IÇ KAPI NO: 1
YILDIRIM/ BURSA
EPOSTA: [email protected]
TEL: +90 507 166 48 27
 

* Tüm tüketici talep ve şikayetleri yukarıda belirtilen irtibat bilgileri kullanılarak SATICI’ya iletilebilecektir. Müşteri İlişkileri aracılığıyla yapılmayan bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2.2. ALICI BİLGİLERİ

Ad / Soyad / Ünvan: {%name%} {%lastname%}

TC Kimlik No:  {%tckNo%}

Adres: {%address%} , {%semt1%} / {%sehir1%}

Telefon: {%ceptel%}

E-Posta:                {%email%}

 

 

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÜRÜN FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

 

Ürün/ler, SATICI’nın faaliyet konusunu teşkil eden ve Satıcı’ya ait web sitesinde satışa sunulan gıda, süt ve süt ürünleridir.

Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Bilgileri: {%SEPET_BILGILERI%}

Toplam Tutar: {%toplamTutarTL%}

Ödeme (Tahsitat) Bilgileri: {%odemeTipi%}

              

Teslimat Bilgileri

Ad / Soyad / Ünvan: {%name%} {%lastname%}

Adres: {%address%} , {%semt1%} / {%sehir1%}

Telefon: {%ceptel%}

E-Posta:              {%email%}

 

Fatura Bilgileri

Adı, Soyadı / Unvanı: {%firmaUnvani%}

Adres:   {%address2%} , {%semt2%} / {%sehir2%}

Telefon: {%ceptel%}

E-Posta:              {%email%}

 

4. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 ALICI, İnternet Sitesi'nde Sözleşme konusu Ürün'ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Sözleşme'nin kurulmasından evvel, sipariş verilen Ürünler'in özellikleri, Ürünler'in tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiği anlamına gelir.

 

4.2 ALICI, Sözleşme konusu Ürün'ün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın Sözleşme konusu Ürün'ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.3 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün'ün ALICI'ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

4.4 ALICI, İnternet Sitesi'ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

4.5 ALICI, İnternet Sitesi'ni kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'ya ait olacaktır.

 

4.6 ALICI, İnternet Sitesi'ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde, mevzuata aykırı bir amaç için kullanamaz. Ayrıca, ALICI, 3. kişilerin İnternet Sitesi'nde verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

4.7 İnternet Sitesi üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı (link) sağlanabilir. Bu bağlantılar, ALICI'ya başka internet sitelerine erişim kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantı verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

 

 

 

5. CAYMA HAKKI

 

ALICI, Sözleşme konusu Ürün'ün işbu Sözleşme'nin 9. maddesinde sayılan ürünlerden olmaması şartıyla; kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması ve kendisine teslim edilen Ürün'e ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde Ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır.

 

 

 

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

 

SATICI’nın faaliyet konusunu teşkil eden ve Satıcı’ya ait sitede satışa sunulan ürünler gıda, süt ve süt ürünleridir. SATICI’nın sitesinde satışa sunulan ürünler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi uyarınca çabuk bozulabilen ve son kullanma tarihi bulunan, ayrıca teslim sonrasında ambalaj/paket gibi koruyucu unsurlarının açılması halinde iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler olduğundan, ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

ALICI; sipariş ettiği ürün ile ilgili olarak cayma/sözleşmeden dönme haklarının bulunmadığını ve ayıplı ürünler hariç hiçbir şart ve koşulda bedel iadesi yapılmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

14.1 Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI'nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'nin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

 

14.2 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere parasal sınırlar aşağıdaki gibidir. Bu tutarlar her takvim yılından itibaren geçerli olmak üzere Bakanlık tarafından arttırılır.

 

Değeri 2.320,00 TL'nin (İki Bin Üç Yüz Yirmi Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3.480,00 TL'nin (Üç Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.320,00 TL- 3.480,00 TL (İki Bin Üç Yüz Türk lirası ile Üç Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır.
<ONAY>
Sepet Bilgileri :
{%SEPET_BILGILERI%}

Satıcı :
ADI/UNVANI: EMİR OKUMUŞ
ADRES: YILDIRIM MAH. KURTULUS CAD. NO: 147 C IÇ KAPI NO: 1
YILDIRIM/ BURSA
EPOSTA: [email protected]
TEL: +90 507 166 48 27

Alıcı :
{%ALICI_ADI%} {%ALICI_SOYADI%}
{%ALICI_ADRESI%}
</ONAY>


E BÜLTEN

Size özel fırsatlar ve kampanyalardan haberdar
olmak için lütfen e-posta adresinizi giriniz.

Alışveriş Sepetim

X
WhatsApp destek ekibimiz sorularınızı cevaplıyor.
Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
WhatsApp Destek Hattı
ShopPHP | v5